Konsultacije i literatura

OAS


II GODINA
Modul: EEN, US, EKM
Predmet: Metrologija električnih veličina 

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić
email: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 13h-15h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 14h-16h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak  11h-13h
Dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Sreda 10h-12h
Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Četvrtak 13h-15h 
Doc. dr Jelena Jovanović
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Utorak 9h-10h
mr Ivana Stojković
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h

III GODINA
Modul: US, EEN
Predmet: Elektronska merenja

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs            
MS Teams
Utorak 16h-17h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h
dr Jelena Đorđević Kozarov 
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 13h-14h

IV GODINA
Modul: US
Predmet: Merenje neelektričnih veličina 

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Dinčić  
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 18:00h
Moguć je i drugi termin u dogovoru sa studentima, pri čemu je poželjna prethodna najava preko mejla.
Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 16h-17h
mr Miroljub Pešić 
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h
Dipl. inž. Aleksandar Jocić 
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h-14h

Modul: EMT, EES, EKS
Predmet: Električna i elektronska merenja 

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Utorak 16h-17h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 12h-14h
Doc. dr Jelena Jovanović  
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 12h-13h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h
mr Miroljub Pešić  
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h

Modul: EKM
Predmet: Merenja u mikroelektronici 

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 10h-12h
dr Jelena Đorđević Kozarov
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-14h
Doc. dr Jelena Jovanović 
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 12h-13h

MAS


I SEMESTAR
Modul: EEN
Predmet: Računarski merno-informacioni sistemi u industriji

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 11h-13h
Doc. dr Jelena Jovanović
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 9h-10h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 10h-12h
dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12-14h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h

Modul: KIT, US
Predmet: Telemetrija

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 11h-13h
Doc. dr Jelena Jovanović
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 9h-10h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 10h-12h

Modul: US
Predmet: Računarski sistemi za merenje i kontrolu

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Utorak 16h-17h
Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Četvrtak 18h
Moguć je i drugi termin u dogovoru sa studentima, pri čemu je poželjna prethodna najava preko mejla.
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 10h-12h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 12h-14h

Modul: US
Predmet: Projektovanje mikroračunarskih mernih instrumenata

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Utorak 16h-17h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h-14h
dr Jelena Đorđević Kozarov
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-14h

Modul: US
Predmet: Bežični senzori i senzorske mreže

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Četvrtak 13h-15h
Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 11h-13h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h