Laboratorije

 • Laboratorija za merne sisteme
  Kontakt osoba: Prof. dr Dragan Radenković, redovni profesor
  Broj zaposlenih i saradnika: 5
  Telefon: 018/529-604
  E-mail: dragan.radenkovic@elfak.ni.ac.rs

 • Laboratorija za metrologiju i merne sisteme
  Kontakt osoba: Dr Milan Simić, docent
  Broj zaposlenih i saradnika: 5
  Telefon: 018/529-211
  E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs

 • Metrološka laboratorija
  Kontakt osoba: Prof. dr Dragan Denić, redovni profesor
  Broj zaposlenih i saradnika: 6
  Telefon: 018/529-212 
  E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs

 • Laboratorija za elektronska merenja
  Kontakt osoba: Mr Miroljub Pešić, asistent
  Broj zaposlenih i saradnika: 5
  Telefon: 018/529-202 
  E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs

 • Laboratorija za električna merenja
  Kontakt osoba: Prof. dr Dragan Živanović, vanredni profesor
  Broj zaposlenih i saradnika: 6
  Telefon: 018/529-209
  E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs