Konsultacije i literatura

OAS


IV GODINA
Obavezni
Modul: US
Predmet: Računarski merno-informacioni sistemi u industriji 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić
email: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 13h-15h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak  11h-13h
Dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Sreda 10h-12h

II GODINA
Modul: T
Predmet: Metrologija električnih veličina

Web lokacija materijala:
https://drive.google.com
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić
email: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 13h-15h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 12h-14h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h
mr Miroljub Pešić  
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 13h-15h

Modul: EEN
Predmet: Merenja u elektroenergetici 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 13h-14h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 12h-14h
Doc. dr Jelena Jovanović  
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Ponedeljak 12h-13h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h

III GODINA
Modul: US
Predmet: Merenja u medicini 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Ponedeljak 12h-13h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 12h-14h
dr Jelena Đorđević Kozarov
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-14h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h

IV GODINA
Modul: US
Predmet: Elektronska merna instrumentacija 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Sreda 12h-13h
Doc. dr Jelena Jovanović 
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 11h-12h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h


Modul: US
Predmet: Merenje kvaliteta električne energije 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 16h-17h
Doc. dr Jelena Jovanović 
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 12h-13h
Dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Sreda 12h – 14h


Modul: US
Predmet: Merenja u ekologiji 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Jelena Jovanović 
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 10h-12h
dr Jelena Đorđević Kozarov
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 11h-12h
mr Ivana Stojković 
E-mail: ivana.stojkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h


Modul: EEN
Predmet: Industrijski sistemi za merenje i kontrolu 

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Utorak 16h-17h
dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 12h-13h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12h – 14h

MAS


II SEMESTAR
Modul: US
Predmet: Elektromedicinska instrumentacija

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Sreda 11h-13h
Doc. dr Milan Simić
E-mail: milan.simic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 9h-10h
dr Jelena Đorđević Kozarov
E-mail: kozarov@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 10h-11h
dipl. inž. Aleksandar Jocić
E-mail: aleksandar.jocic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 12-14h

Modul: US
Predmet: Senzori i pretvarači u vozilima

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Ponedeljak 11h-13h
Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 11h-13h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 9h-10h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 10h-12h

Modul: US
Predmet: Virtuelna merna instrumentacija

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Utorak 16h-17h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Sreda 10h-12h

Modul: US
Predmet: Senzori i pretvarači u automatici i robotici

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Živanović
E-mail: dragan.zivanovic@elfak.ni.ac.rs 
MS Teams
Sreda 13h-14h
Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Sreda 12h-14h
mr Miroljub Pešić
E-mail: miroljub.pesic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-14h

Modul: US
Predmet: Savremene senzorske tehnologije i sistemi

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Utorak 16h-17h
Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Sreda 12h-14h
mr Goran Miljković
E-mail: goran.miljkovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-14h

Modul: US
Predmet: Računarski zasnovani senzorski sistemi

Web lokacija materijala:
https://moodle.elfak.ni.ac.rs

Predmetni nastavnici i saradnici – termini za konsultacije:

Prof. dr Dragan Denić 
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Četvrtak 13h-15h
Doc. dr Milan Dinčić
E-mail: milan.dincic@elfak.ni.ac.rs   
MS Teams
Sreda 11h-13h
Doc. dr Jelena Jovanović 
E-mail: jelena.jovanovic@elfak.ni.ac.rs
MS Teams
Petak 11h-12h