Nastavnici i saradnici

Prof. dr Dragan Živanović, redovni profesor, šef Katedre

Prof. dr Dragan Denić, redovni profesor

Dr Milan Simić, docent

Dr Milan Dinčić, docent

Dr Jelena Jovanović, docent

Dr Jelena Đorđević Kozarov, asistent sa doktoratom

Mr Miroljub Pešić, asistent

Mr Ivana Stojković, asistent

Mr Goran Miljković, asistent

Dipl. inž. Aleksandar Jocić, asistent

Master inž. Milica Stojanović, asistent

Dipl. inž. Ivica Jovančić, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama